laboratorium

Jakie wymogi panują w laboratoriach badawczych?

Laboratoria zarówno naukowo-badawcze, jak i kontrolno-pomiarowe muszą przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, która określa wymogi stawiane akredytowanym laboratoriom i ich personelowi. Istotne znaczenie ma tu dostęp do odpowiedniej ilości pomieszczeń, wykwalifikowany personel, przestrzeganie wytycznych dotyczących badań, a także późniejszego przechowywania próbek. Niezwykle ważne jest zachowanie sterylności, dlatego pracownicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej w postaci białych butów roboczych, fartuchów, rękawiczek, czepców i maseczek. Zatem na co w sposób szczególny muszą zwracać uwagę laboratoria?

Po pierwsze: wyposażenie w urządzenia pomiarowe i systemy komputerowe

Każde laboratorium musi być wyposażone w sprzęt, który zapewnia rzetelne wykonywanie badań w ramach otrzymanej akredytacji. To ono wnioskuje o to, na jaki zakres badań ma otrzymać akredytację. Zatem poza specjalistycznymi mikroskopami, konieczne są systemy komputerowe umożliwiające bieżące dokonywanie wpisów do rejestrów, z oznaczeniem materiałów, a także wyników poszczególnych badań, sprawozdań i analiz. Jeśli laboratorium zajmuje się badaniem substancji potencjalnie niebezpiecznych to musi być dla takich badań zapewnione osobne pomieszczenie, tak by nie możliwe było zanieczyszczenie próbek przeznaczonych do innych badań czy reakcja z substancjami chemicznymi używanymi w trakcie odrębnych badań.

Po drugie: odpowiednie przygotowanie pracowników do badań

Niezależnie od tego czy w laboratorium badane są pyły przemysłowe, metale, czy materiały biologiczne, czyli od charakteru laboratorium badawczego, każdy pracownik musi odpowiednio przygotować się do wykonywanej pracy. Zatem ważne jest mycie i dezynfekcja rąk, a także używanie rękawiczek nitrylowych lub rękawiczek w płynie. Laborant powinien mieć na sobie fartuch, a także buty białe robocze oraz czepek ochronny oraz jałowa maseczka na twarz. Takie zabezpieczenie jest niezbędne, aby do badanego materiału nie dostał się materiał biologiczny laboranta w postaci włosa, krwi, fragmentu paznokcia, czy skóry, bądź śliny.

Po trzecie: przestrzeganie procedur dotyczących badania

Jeszcze przed badaniem każda próbka musi zostać dokładnie oznaczona numerem i nazwą, tak by nie było możliwości pomyłki. Każde badanie laboratoryjne musi być koordynowane przez jego kierownika. Wykonawca badania musi stosować się ściśle do wytycznych zawartych w dokumentach dotyczących specyfiki określonego badania. Nie może tu pomijać żadnego kroku. Chodzi między innymi o stosowane odczynniki, a także dokładne rejestrowanie wszystkich zmian po ich podaniu do badanego materiału. Czasem badanie stanowi czystą analizę próbki. Tutaj należy zastosować najwyższą staranność, również dbać o regularną kalibrację sprzętu, by odchylania mieściły się w normach dla danego badania.

Po czwarte: stosowanie się do zasad prowadzenia archiwum laboratoryjnego

Laboratorium badawcze i kontrolno-pomiarowe musi być wyposażone w archiwum. To w nim przechowywana jest cała dokumentacja dotycząca przebiegu badań, wniosków, instrukcji, a także sprawozdań, których kopie laboratoria są zobowiązane przechowywać. Najważniejszą kwestię stanowi jednak przechowywanie samych próbek badawczych w odpowiednich warunkach, tak by nie mogły być one w żaden sposób skażone ani zanieczyszczone. Chodzi o to, by nawet po dłuższym czasie możliwe było odtworzenie przebiegu wykonywanego badania. Takie zasady znajdują się w Dobrej Praktyce Laboratoryjnej. Podobnie wszystkie preparaty histopatologiczne muszą być przechowywane przez okres 10 lat. Skrócenie tego czasu możliwe jest tylko w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach i za otrzymaniem zgody na takie działanie.

Praca w laboratorium jest wymagająca, ale z pewnością niezwykle ciekawa. Przestrzeganie procedur wymaga dyscypliny i sumienności. Wszak to od kompetencji laboranta zależy prawidłowość przeprowadzonych analiz, które potem interpretowane są przez lekarzy bądź inżynierów, w zależności od tego czy mamy do czynienia z laboratorium medycznym, czy środowiskowym. Dobra Praktyka Laboratoryjna to swoisty kodeks pracy laboranta, którego musi bezwzględnie przestrzegać.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij