Przepisy BHP nakładają na firmy i instytucje, a nawet osoby prywatne obowiązek zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc, gdzie istnieje ryzyko wypadków czy prowadzone są określone prace. Taśmy ostrzegawcze, zarówno te przeznaczone do zabezpieczenia miejsc i elementów architektury i infrastruktury, jak i odgradzające teren mają tu niebagatelne znaczenie. Dziś zajmiemy się właśnie ich możliwym zastosowaniem.

Organizacja targów w plenerze – zabezpieczanie boksów

Wszelkie imprezy masowe odbywające się w plenerze muszą być odpowiednio zabezpieczone. W przypadku targów branżowych np. gastronomicznych poszczególne strefy mogą być oddzielone od siebie taśmami. Tutaj mogą mieć zastosowanie np. taśmy ostrzegawcze w biało-czerwone pasy. Takie taśmy mogą być również przygotowane do wyznaczenia tymczasowych stref parkingowych.

Wyznaczanie dróg ewakuacji i dróg komunikacyjnych

Niewątpliwie taśmy ostrzegawcze potrzebne są do wyznaczenia dróg ewakuacji, a także szlaków komunikacyjnych. Takie oznaczenie może mieć miejsce w przypadku organizowania zawodów np. kolarstwa górskiego, czy rajdów samochodowych. W ten sposób ruch pieszy może być bardziej skoordynowany, co ogranicza powstawanie ścisku w przypadku dużych grup np. poruszających się po terenie w trakcie imprez sportowych czy kulturalnych.

Prowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich i usuwanie awarii

Najczęstsze zastosowanie taśmy ostrzegawcze mają w branży budowlanej, energetycznej, czy gazowej. Wszelkiego typu prace budowlane, konserwatorskie czy usuwanie awarii w miejscach, gdzie mogą znajdować się ludzie wymagają zabezpieczenia terenu przed wejściem na niego osób nieupoważnionych. W przypadku pogotowia gazowego rozwijane są żółte taśmy ostrzegawcze. Z kolei energetyka używa taśm w kolorze niebieskim lub czerwonym w zależności od tego pod jakim napięciem znajdują się kable na danym terenie. W przypadku napięcia do 1 kV stosowane są niebieskie, a powyżej – czerwone. Oczywiście są również taśmy ostrzegawcze przeznaczone dla wodociągów i kanalizacji. Tutaj używane są te w kolorze niebieskim, a także żółtym i brązowym. Otwarte studzienki kanalizacyjne można zabezpieczać również taśmami biało-czerwonymi. Niezależnie od branży zabezpieczenie terenu przed wykonywaniem prac potencjalnie niebezpiecznych, czy występujących na nim uskoków, czy rowów jest wymagane przez przepisy BHP.

Oznaczanie pochylni dla niepełnosprawnych, schodów i innych barier architektonicznych

W przestrzeni miejskiej, budynkach użyteczności publicznej, a także budynkach mieszkalnych, magazynach czy budynkach produkcyjnych niezbędne jest zabezpieczenie wszelkich niebezpiecznych miejsc. Stosowanie taśm ostrzegawczych służy do wyraźniejszego zaznaczenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniem ruchu. Tutaj sprawdzają się samoprzylepne taśmy żółto-czarne, które sprawdzają się nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Zatem w ten sposób należy zaznaczyć wysoki stopień schodów, a także pochylnię czy windę. Z kolei w zakładach pracy w ten sposób można oznaczyć strefę niebezpieczną, gdzie znajdują się urządzenia pod napięciem. Takie zabezpieczenie sprawdzi się również w przypadku ramp znajdujących się w przestrzeni magazynowej. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest wymagane od pracodawców i ma niebagatelne znaczenie. Również miejsca, gdzie znajduje się śliska powierzchnia mogą być w taki sposób oznaczone. Dobrym przykładem mogą być tutaj wejścia do chłodni, gdzie różnica temperatur powoduje pojawienie się zawilgocenia w ty miejscu. Nie trzeba obawiać się, że taśma ostrzegawcza się odklei, gdyż jest w pełni wodoodporna. W budynkach mieszkalnych w ten sposób może być również oznaczony wjazd do garażu podziemnego.

Taśmy ostrzegawcze sprawdzą się również w przypadku firm zajmujących się dezynfekcją i deratyzacją, zwłaszcza, jeśli odbywa się ona w miejscu ogólnodostępnym. Oczywiście obowiązek ich użycia spoczywa także na osobach prywatnych, w sytuacji, gdy ich działka nie jest ogrodzona, a są na niej prowadzone prace związane z głębokimi wykopami. Tutaj konieczne oczywiście także zastosowanie tablic ostrzegawczych, choć napisy mogą znaleźć się również na taśmach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here