Przeprowadzenie oceny i sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku to złożony i skomplikowany proces. W przypadku zakupu nieruchomości, przeprowadzenia modernizacji budynku lub gdy na budynku powstają rysy i pęknięcia — konieczne jest przeprowadzenie oględzin przez fachowca i realistyczna ocena stanu obiektu.

Ekspertyza techniczna budynku gwarantem bezpieczeństwa użytkowania

Ekspertyza techniczna w przeciwieństwie do opinii, która nie wymaga wnikliwych obliczeń, to wynik badań przyczynowo – skutkowych stanu technicznego obiektu. To swoiste śledztwo mające na celu odkrycie ewentualnych uszkodzeń konstrukcji budynku oraz przyczyn, wskutek których powstały, a także propozycję naprawy nieprawidłowości. Aby zagwarantować rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym, badanie budynku powinien przeprowadzić rzeczoznawca budowlany posiadający właściwe uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Rzeczoznawca poddaje badaniom:

  • posadowienie ław fundamentowych;
  • ściany nośne i stropy;
  • izolacje;
  • pozostałe elementy obiektu mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz procesy starzenia budynku.

Etapy przeprowadzenia badań obiektu

Ekspertyza techniczna budynku poprzedzona jest oględzinami budynku, szczegółowymi pomiarami i wyliczeniami parametrów, oraz dokładnym zapoznaniem się z dokumentacją projektową.

  • Ocena wizualna — polega na drobiazgowych oględzinach obiektu. Fachowiec szuka ewentualnych rys i pęknięć na przegrodach poziomych i pionowych, a także wykonuje pomiary i pobiera próbki materiałów budowlanych, z których wykonany jest budynek.
  • Zapoznanie się z dokumentacją projektową — porównując wykonane wcześniej badania, w oparciu o dostępną dokumentację projektową rzeczoznawca jest w stanie odnieść się do prawidłowości wzniesienia obiektu.
  • Wyliczenia wytrzymałościowe — specjalista przeprowadza wyliczenia dotyczące wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku takich jak ściany, stropy, fundamenty i więźba dachowa.

Po ukończeniu badań i analiz wykonywana jest kompletna ekspertyza techniczna budynku, która jest obrazem faktycznego stanu obiektu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here